Jaké značky ložisek používáte ?
ložiska NTN-SNR
ložiska NKE
ložiska SNH
ložiska EZO
ložiska IDC
ložiska GLH
Autoložiska,ložiska do autoklimatizací a motocyklů
Máme skladem autoložiska, ložiska do klimatizací, ložiska do praček a také motocyklová ložiska !

 

Vyhledávání ve skladu
Vyhledávání ložisek ve skladu :  Do vyhledávacího okénka napište označení ložiska. Skladová zásoba je velmi rozsáhlá, je li Vaše připojení pomalejší může načítání trvat déle. Vyhledat ložisko
Bonusový program

Informujte se u nás na věrnostní program.

 

Lepení


Lepení je vedle tradičních metod, jako je spojování šrouby, nýtování a svařování, uznávanou spojovací technikou.

Lepení má ve srovnání s mechanickými metodami spojování dílů značné výhody. Při použití lepidla se rozloží zatížení a napětí po celé ploše spoje a rovnoměrně se přenese i statické a dynamické zatížení, aniž by se koncentrovalo do bodů s velmi vysokými špičkami. Lepený spoj je proto odolnější vůči ohybům a vibracim než například spoj nýtovaný.

Lepidlem se zároveň lepené spoje také utěsní, takže v nich nedochází ke korozi jako v mechanicky spojených sestavách. Lepidlo usnadňuje spojování nepravidelných ploch v lehčí - montážní celky a jen s malou úpravou rozměru nebo geometrického tvaru (pokud vůbec jakou).

Při zvažování, jaká lepidla použít, je pochopitelně třeba přihlédnout k některým dalším faktorům. Lepidlo musí například odpovídat lepeným materiálům, být slučitelné s použitými výrobními postupy, musí přenášet předpokládané provozní zatížení a vydržet i v prostředí provozu. Je třeba rovněž věnovat pozornost přípravě povrchu, metodám nanášení, vytvrzovacím postupům - a také času a nákladům vynaloženým na technologii lepení.

Lepení, díky kterému se rozšiřuje sortiment výroby, má tyto výhody:

  • rovnoměrné rozložení napětí: Nevzniká koncentrace v otvorech pro nýty
  • struktura materiálu se nemění: Vlastnosti materiálů nejsou na rozdíl od svařování dotčeny,
  • materiál se nedeformuje: Protože lepené části se nezahřívají jako při svařování, lze snadno spojovat součásti z různých materiálů a různých rozměrů,

     

  • kombinace různých materiálů: Umožňuje konstruktérům zvolit a kombinovat materiály tak, že vlastnosti každého z nich jsou využity co nejlépe.
  • utěsňují spoje: Lepidla fungují rovněž jako těsnění. Montážní uzly spojené šrouby nebo nýty často vyžadují utěsnění a tedy další práce a náklady.
  • izolují: Mohou spojovat kovy s různými elektrochemickými vlastnostmi.Vznik koroze, eroze třením a zadírání je vyloučeno
  • snížuje počet součástí: Kolíky, šrouby, nýty, svorky atd. jsou nepotřebné.
  • zlepšuje vzhled výrobku: Lepené spoje jsou hladké. Na rozdíl od svařování nejsou švy viditelné. Tuto výhodu ocení designeři
Zaslat poptávku