Pravidla bonus programu

Účastníkem programu „Ložiska Jihlava BONUS“ se může stát každý zaregistrovaný zákazník firmy Ložiska Jihlava (v případě právnické osoby se stává účastníkem motivačního programu vždy společnost a přihlašovatel se zavazuje vedení společnosti informovat o účasti v tomto programu)který splní podmínky účasti a zakoupí zboží těchto značek (dále jen zboží): NTN, SNR, SNH, NKE, FK, LOCTITE, ASAHI, KAYDON, LINK-BELT, TORRINGTON, ASKUBAL, KOYO, RHP, WIB, COOPER, MC GILL, RODRIGUES, DODGE, MFO, SEAL MASTER, DURBAL, MORSE, SMITH, EZO, NACHI, STAR , FLURO, NSK, STIEBER, IKO, NSK-RHP, THOMSON, JIB, PAVARINI, TIMKEN v době trvání programu „Ložiska Jihlava BONUS“.

Pro registraci je třeba kompletně vyplnit registrační formulář. Kritéria účasti v motivačním programu jsou: dobrá platební morálka a odběry ve standardních obchodních podmínkách. Při splnění kritérií účasti bude zákazník zaregistrován a evidován v motivačním programu a bude mu zřízeno Bonus konto. Do programu „Ložiska Jihlava BONUS“ lze vstoupit i v průběhu jeho trvání.

Veškeré zboží značek zúčastněných v Bonus programu je ohodnoceno různým počtem bodů 2 nebo 3 body – dle dané hodnoty výrobku/značky.

Po dosažení příslušného počtu bodů si účastník bude moci vybrat příslušnou odměnu dle zveřejněného seznamu. Čerpat odměny je možné pouze v případě, že účastník nemá vůči společnosti Ložiska Jihlava závazky po uplynutí doby splatnosti. Zvolený bonus – odměna bude zákazníkovi předána nejpozději do 1 měsíce. Po vyčerpání odměny bude příslušný počet bodů následně z bodového konta odepsán. Body je možné kumulovat po celou dobu trvání akce a tím i získat nárok na hodnotnější odměnu.

Společnost Ložiska Jihlava si vyhrazuje právo náhrady zboží pro oodměny, které není k dispozici v daném období ( např. z důvodu vyčerpání skladových zásob, stažení z trhu, atd.) V těchto případechbude zboží nahrazeno zbožím srovnatelné kvality a druhu. Případné reklamace dodaných odměn je účastník povinen uplatnit do 1 měsíce od dodání.

Ceny nelze vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v hotovosti. V případě závažných důvodů si pořadatel vyhrazuje právo program odložit, přerušit, případně zrušit, či jednostraně změnit pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit seznam zboží značek a odměn zařazených do tohoto programu.

Uvedením osobních údajů souhlasí zákazník se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů pro účely pořádání a vyhodnocení tohoto programu. Informace získané při registraci účastníka jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně. Jejich použití se řídí zákonem č.101/2000 Sb. V platném znění.

Doba platnosti motivačního programu je do 31.12.2011.

Společnost Ložiska Jihlava si vyhrazuje právo tento program prodloužit či předčasně ukončit.

Za nákup zboží těchto značek v hodnotě 1000 Kč bez DPH obdržíte 3 body

NTN, SNR

Za nákup zboží těchto značek v hodnotě 1000 Kč bez DPH obdržíte 2 body.

SNH, NKE, FK, LOCTITE, ASAHI, KAYDON, LINK-BELT, TORRINGTON, ASKUBAL, KOYO, RHP, WIB, COOPER, MC GILL, RODRIGUES, DODGE, MFO, SEAL MASTER, DURBAL, MORSE, SMITH, EZO, NACHI, STAR , FLURO, NSK, STIEBER, IKO, NSK-RHP, THOMSON, JIB, PAVARINI, TIMKEN

Přihlášení uživatele

Máte-li již účet v našem bonus programu, vyplňte e-mail a heslo a klepněte na tlačítko přihlásit. Chcete-li se registrovat, zadejte číslo faktury do formuláře níže.

E-mail:  
Heslo:  
Přidání nové faktury

Do tohoto textového pole vepište číslo Vaší faktury a potvrďte tlačítkem OK. Po ověření platnosti objednávky Vám bude na Vaše bonus konto přičten odpovídající počet bonus bodů.

Číslo faktury:  

Pravidla bonus programu si přečtěte zde

Copyright © 2007-2011 loziskajihlava.com Web vytvořil Micropro Software